Wat is een samengestelde menwedstrijd?

De geschiedenis…

Toen het mechanisch vervoer de paardentrakties ging vervangen, werden ook de routes die de postkoetsen reden opgeheven. Op een gegeven moment besloten een aantal enthousiaste Engelse rijders een oude traditie voort te zetten. Gezamenlijk gingen zij met hun vierspannen verschillende oude routes rijden, uit puur enthousiasme. Deze diensten verliepen als volgt: het vertrek van de oude postkoetsen was vanaf het postkantoor in Londen. De paarden, de tuigen en de koetsen werden uitvoerig geïnspecteerd voor de start, want er mocht onderweg niets kunnen gebeuren dat het tijdschema van de postkoetsen in de war kon sturen. Ook ging er een verantwoordelijk persoon mee, die het tijdschema controleerde. Er moest met een bepaald tijdschema worden gereden, want er waren verschillende soorten terreinen. Op een heuvelachtig terrein ging het bijvoorbeeld langzamer dan over een mooie vlakke weg, waarbij een rustig tempo kon worden aangehouden. Ook waren er onderweg natuurlijk wegversperringen.

 

Enkele van de ernstige situaties die de postkoetsen konden overkomen was bijvoorbeeld een ingestorte brug, een omgewaaide boom over de weg en gaten in de weg. Deze obstakels of hindernissen moesten uiteraard worden overwonnen om de route verder te kunnen afleggen. Maar ook raakten de postkoetsen door deze versperringen achter op hun tijdschema, waardoor de koetsiers hun aanspanningen in galop moesten aanzetten om dit weer in te halen. Deze liefhebberij heeft er tenslotte in geresulteerd dat dit vierspanrijden erkenning kreeg als discipline bij de paardensport.

 

 

 

De wedstrijden

Uit deze geschiedenis van postkoetsrijden zijn verschillende, zeer herkenbare wedstrijdonderdelen voortgekomen. In december 1968 heeft de Federation Equestre Internationale (FEI) de opdracht gegeven aan Sir Ansell, een Engelse kolonel, om een reglement op te stellen waarin duidelijk de disciplines van het vierspanrijden als wedstrijdreglement werden opgesteld. Deze reglementen zijn zo opgesteld dat het niet alleen wedstrijdbepalingen voor vierspannen zijn, maar dat ze ook voor de tweespannen, tandems en enkelspannen gelden, zowel voor paarden als voor pony’s. Inmiddels is het wedstrijdrijden als sport van wereldklasse uitgegroeid.

 

De samengestelde menwedstrijden kregen reglementair verschillende onderdelen en bestaan uit een drietal disciplines:

1. Dressuur | 2. Marathon | 3. Vaardigheid >> Puntentelling